Kadrovske vsebine | 13.5. 2021

VODENJE »PROBLEMATIČNIH« SODELAVCEV

V četrtek, 13.5.2021 od 9.00 do 13.15 ure, preko spletne platforme ZOOM.

Imate tudi vi v svojem kolektivu enega, dva ali celo več sodelavcev, s katerimi nikakor ne uspete doseči želenih rezultatov in ustreznega odnosa? Če pa vam to le uspe, pa porabite ob tem ogromno časa, živcev in energije? Vas zanima zakaj so takšni in kako z njimi?

Na on-line delavnici bomo osvetlili psihološko ozadje motivov za problematično vedenje ter spoznali kako voditi »večne upornike«, »negativce«, »pametnjakoviče«, »prepirljivce«, »opravljivce«, »preobčutljive«, »super fine«, »žrtve«, »zamudnike«, »klepetulje«, tiste, ki imajo vedno prav, se delu izogibajo, imajo o sebi nerealno visoko mnenje, nasprotujejo vsaki spremembi, izkoriščajo bolniški stalež, starejše sodelavce, nekdanje sodelavce in še kakšne. Opremite se s psihološkimi orodji za delo s »problematičnimi« sodelavci ter izkoristite njihove potenciale!!


Iz programa on-line delavnice:

 • lik in vloga vodje - kaj pomeni biti vodja v očeh sodelavcev
 • vrste sodelavcev glede na delovno učinkovitost
 • jasno informiranje o delovni uspešnosti kot glavno orodje vodenja
 • kontrola – zakaj, kdaj in na kakšen način?
 • neprijetni ukrepi v vodenju
 • tipi »problematičnih« sodelavcev in kako z njimi
 • orodja za vodenje »problematičnih« sodelavcev:
  • Priprava na pogovor
  • 4 koraki podajanja negativne povratne informacije
  • Odločno postavljanje mej in zaključevanje debat
  • Kako postopati ko so potrebni disciplinski ukrepi
  • »team-healing« in kako ponovno izgraditi odnos
 • obvladovanje stresa in krepitev osebnostne čvrstosti pri delu s »problematičnimi« sodelavci
 • običajne napake v vodenju, ki se jih vodje ne zavedajo
 • kako do zmagovalne ekipe
 • primeri in praktične vaje


Metoda dela

Metoda dela je interaktivna izobraževalno - svetovalna delavnica z aktivnim sodelovanjem udeležencev, treningom socialnih veščin, praktičnimi vajami ter primeri dobre prakse.


Predavateljica

Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja in magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije. Kot samostojna svetovalka na poslovnem in zasebnem področju se ukvarja z izobraževanjem in razvojem vodij, strokovnjakov ter sodelavcev na področju profesionalnega poslovnega komuniciranja, psihologije vodenja, motiviranja in delegiranja, socialne in čustvene inteligentnosti, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, vodenja problematičnih sodelavcev, obvladovanja stresa ter izgorevanja pri delu, veščin prodaje in pogajanj, upravljanja s časom, grajenja timov, asertivnega komuniciranja in osebnostnega razvoja, javnega nastopanja, poslovnega bontona ter izgradnje poslovnega image-a.Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije, izbora perspektivnih kadrov in kariernega svetovanja. Ima večletne izkušnje s psihološkim testiranjem in poglobljenimi selekcijskimi intervjuji.

S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi raziskav organizacijske klime in kulture, stilov in kompetenc vodenja ter zadovoljstva kupcev oz. uporabnikov.

Izvaja coachinge za vodje in sodelavce ter individualno psihološko svetovanje za posameznike.


Investicija

Investicija znaša 147,00 EUR + 22% DDV za plačilo 179,34 eur na udeleženca. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 6. maja 2021 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 6. maja 2021. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.