Kadrovske vsebine | 25.2. 2021

Zmanjšajte perfekcionizem in zvišajte produktivnost

V četrtek, 25.2.2021 od 9.00. do 12.30 ure,

webinar preko spletne platforme Zoom.

Hitrim prijavam, do 12.2.2021 obračunamo 10% popust 

Danes povprečje ni več dovolj. Podjetja, ki si želijo uspeti, so primorana delovati hitro, se prilagajati nenehnim spremembam. Ker pa se delo ne naredi samo, seveda uresničujejo cilje zaposleni. In če zaposleni sicer opravljajo svoje delo odlično, vendar je količina opravljenega dela premajhna, uspeha seveda ni.

Zato je dobro vedeti razloge, zakaj nekdo svoje delo opravlja, vendar prepočasi. Zakaj ima nekdo previsoka merila, ga je strah pred neuspehom, ki mu preprečuje, da bi deloval samostojno, samoiniciativno, da bi si upal delati drugače, z drugačnimi orodji.

Perfekcionisti sebi in drugim postavljajo nerealno visoke zahteve in standarde delovanja, obnašanja ter doseganja ciljev.
Kako torej ZMANJŠATI perfekcionizem in ZVIŠATI produktivnost?

Kako doseči, da nalog ne bomo odlašali zaradi bojazni, da nalog ne bomo uspeli narediti popolno. Kako zmanjšati nepotrebno usmerjanje pozornosti na podrobnosti, zaradi česar celo zamujamo roke. Kako doseči, da se izzivom in neznanim situacijam ne bomo več izogibali, niti mi sami, niti naši sodelavci. Kako doseči, da vodje ne bomo razmišljali na način, da znamo najbolje narediti samo sami.
In seveda, kako doseči, da bomo pri delu sami ali naši sodelavci sproščeni, da bomo delo opravljali z zadovoljstvom in da bomo ne glede na zahtevnost, naloge opravili pravočasno in učinkovito.


PROGRAM

• Zakaj težimo k odličnosti in kako se perfekcionizem izraža pri delu

• Kako nam perfekcionizem škoduje v času nenehnih sprememb

• Kako doseči, da si bomo zastavili visoke, vendar stvarne cilje

• Kako si zagotoviti zadovoljstvo ob uspehu

• Kako si zagotoviti mirnost ob neuspehu

• Zakaj nam pretirano visoka merila onemogočajo doseganje ciljev, realiziranje delovnih zadolžitev

• Ali obstajajo razlike v generacijah, glede perfekcionizma

• Ali so mladi bolj nagnjeni k perfekcionizmu kot starejši

• Razlika med zavzetostjo pri delu in deloholizmom

• Lestvica značilnosti, po katerih lahko prepoznamo deloholika

• Prednostne lastnosti oseb, ki težijo k nenehni odličnosti

• Kako sprejemati kritiko, ko delo ni opravljeno po pričakovanjih drugih

• Kako izražati kritiko

• Kako sodelovati z perfekcionistom

• Moč obvladovanja čustev, kaj je stoicizem in kako nam pomaga pri doseganju ciljev


KAJ SE BOSTE NAUČILI?

- Razločevati med perfekcionisti in tistimi, ki imajo sicer visoke cilje, vendar uživajo v procesu, ne samo v rezultatu

- Višati produktivnost

- Pravilno motivirati perfekcionista in višati njegovo produktivnost

- Odpravljati značilnosti perfekcionističnega razmišljanja in delovanja

- Uporabljati metodo obvladovanja čustev

Dodana vrednost: Izvedba samoocenjevalnega testa ugotavljanja perfekcionizma


NAMENJENO:

Vsem zaposlenim. Tudi vodjem, ki svojim sodelavcem pomagajo perfekcionizem zmanjševati in zvišati produktivnost.


PREDAVATELJICA:

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., Zavod ZAPOSLISE
V času študija psihologije se je usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Prav smer študija jo je »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška). V vlogi delodajalca je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov. Bila je predsednica komisije za izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica pri Združenju za trgovinsko dejavnost. Je član Društva za kadrovsko dejavnost in Združenja nadzornikov Slovenije. Bila je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali s pomočjo EU sredstev in to področje zelo dobro pozna tudi danes. Zadnjih pet let je bila zaposlena na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije kot svetovalka pri pisanju razpisnih pogojev na področjih usposabljanj in izobraževanj zaposlenih. Piše, svetuje in predava predvsem iz področja razvoja kadrov in delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnih načinov vodenja, nagrajevanja in motiviranja, tudi kako pridobivati EU sredstva. Vsebine predavanj so namenjene vodstvu in zaposlenim ter tistim, ki iščejo zaposlitvene priložnosti (dijaki, študenti, brezposelni).

Reference: Agencija POTI, Verlah Dashöfer, GZS, Spirit, Javni Zavod Cene Štupar, Ljudska univerza Kranj, LU Koper, LU Ajdovščina, LU Žalec, LU Velenje; FUDŠ Nova Gorica, Mednarodna pravna fakulteta NG; Ministrstvo za zdravje/ZD inšpektorat; Ministrstvo za javno upravo/Upravna akademija; Raiffeisen Informatic, Talum Kidričevo, Salus, Telekom Slovenije, Sparkasse, Trgo ABC, Roltek, Policijska uprava Celje, Jub barve, BSH Nazarje, Unior, Gorenje, Zavod RS za varstvo narave, Kovinoplastika Lož, Niko Železniki, Stroka Produkt, Petrol, Krka NM, Birografika Bori, Sumida Slovenija, AMZS, Holding Slovenske elektrarne, Odelo Slovenija, Kapitalska družba, DRIA upravljanje investicij, Mapro, Cestel, Intermatik, Arhiv Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Tosama Domžale, Elektro Primorska, Elektro Ljubljana, Občina Škofja loka; Komunala Velenje, Mimaja, Elektroservis Internacional, Semenarna Ljubljana; Domovi upokojencev- Polzela, Ajdovščina, Vipava, Izola, Idrija; Telekom, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in veliko drugih.


INVESTICIJA

Investicija znaša 129,00 EUR + 22% DDV za plačilo 157,38 eur na udeleženca (z obračunanim10% popustom: 116,10 EUR + ddv, za plačilo 141,64 EUR). Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 18. februarja 2021 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 18. februarja 2021. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.