Računovodstvo | 12.5. 2021

Ključ do zakonitih evidenc prisotnosti je v ustrezni ureditvi delovnega časa organizacije

V sredo, 12.5.2021 od 9.00 do 12.15 preko spletne platforme Zoom.

Prijavam do 28.4.2021 obračunamo 5% popust!

Tudi vi delate te ključne napake?

- Zaposleni imajo v pogodbah opredeljeno enakomerno razporeditev delovnega časa, evidence pa vodite po načelih neenakomerne razporeditve 

- Kot delodajalec se niste poglobili v zakonodajo, da bi si pravilno zastavili podlage in nato skladno s tem vodili evidence 

- Ko evidence niso skladne z zakonodajo, jih v organizaciji velikokrat popravljate, usklajujete – kar je nezakonito in prekršek 

- Nimate internih pravil, ki so podlaga za vodenje evidence, zato tudi nimate jasnih pravil, kako voditi evidence 

- Vodite evidence časa z registrirano uro, vendar slednje ni programirano skladno s pravilnikom o delovnem času

- Ne poznate razlike med viški ur in nadurami, ter pri kateri vrsti delovnega časa katero uporabiti 

- Kot vodjo vas ne zanima spremljanje ur delavcev in odgovornost za zakonite evidence, na koncu se s problemom viškov ur ukvarjajo v kadrovskih službah

Vse več delodajalcev se danes sooča s presežki ur delavcev. Ko delavec dela več, kot je njegova pogodbena vrednost, je v evidenci delovnega časa potrebno voditi tudi presežke ur, ki so lahko v obliki nadurnega dela ali viškov ur. Kako bomo ravnali s temi presežki ur, je odvisno od vzpostavljenih pravil delovnega časa pri delodajalcu, katerim pa organizacije namenjajo premalo pozornosti.


Program:

• Zakonski okvirji opredelitve delovnega časa
• Prednosti internega akta o delovnem času v organizaciji
• Razlika med efektivnim delovnim časom in delovnim časom delavca
• Kdaj govorimo o fleksibilnem delovnem času, katere so njegove prednosti
• Razlika med delovnim časom in poslovnim časom
• Kaj moram vedeti o enakomerni razporeditvi delovnega časa
• Kdaj je smiselno uvesti neenakomerno razporeditev delovnega časa
• V katerih primerih je začasna razporeditev delovnega časa smiselna
• Najpogostejše napake delodajalcev pri opredelitvi razporeditve delovnega časa
• Obveznosti in izzivi vodenja evidence o izrabi delovnega časa
• Čas priprave na delo - ali sodi v delovni čas?
• Pogoste napake pri vodenju delovnega časa delavcev
• Do zakonitih evidenc delovnega časa s vzpostavitvijo temeljev delovnega časa
o Opredelitev ključnih pravil na področju delovnega časa
o Ustrezno programirana registrirna ura
o Zakonito planiranje delovnega časa in odgovornosti vodij
o Odgovornost spremljanja delovnega časa sodelavcev
o Razporejanje delovnega časa
o Koriščenje viškov ur
• Nadurno delo in dokazila o odreditvi nadurnega dela
• Kako obravnavati ure, ko nadurno delo ni bilo odrejeno?
• Možnosti vzpostavitve delovnega časa pri delu od doma
• Vodenje evidenc prisotnosti pri delu od doma in možni načini poročanja delodajalcu
Komu je predavanje namenjeno
Kadrovikom, poslovnim sekretarjem, vodjem, direktorjem manjših in srednjih podjetij. Vsem tistim, ki imajo izzive na področju planiranja delovnega časa in vodenja zakonitih evidenc.

Predavateljica:

Andreja Samec Koderman je specializirana za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov v podjetju ter v uvajanju fleksibilne sistemizacije, kompetenčnih modelov in sodobnih pristopov razvoja kadrov. Andreja S. Koderman je direktorica Kadrovske asistence ter strokovnjakinja za vzpostavljanje in razvoj HRM-ja. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih. Svetuje na področju razvoja kadrovske funkcije v podjetjih in upravljanja s človeškimi viri, delovno pravne zakonodaje, selekcije kadrov, profiliranja zaposlenih ter razvoja in vpeljevanja motivacijskega sistema nagrajevanja. Februarja 2015 je v indijskem Mumbaju na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov kot prva Slovenka prejela eno najprestižnejših nagrad za področje vodenje in razvijanja talentov (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo.

Investicija:

Investicija znaša 124,00 EUR + 22% DDV za plačilo 151,28 eur na udeleženca. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 5. maja 2021 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 5. maja 2021. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.