Kadrovske vsebine | 22.10. 2020

(Ne)finančno nagrajevanja kot učinkovito motiviranje zaposlenih

V četrtek, 22.10. od 9.00 do 14.30 ure v Murski Soboti (Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska sobota).


Kaj narediti, ko nimamo dovolj finančnih sredstev za nagrajevanje? Ali pa, kaj narediti, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka? Velikokrat se v podjetjih ne zavedajo, da z izplačevanjem nepremišljenih nagrad dobesedno aktiviramo bombo, ki podjetju lahko naredi veliko škode.

Učinek je z izplačevanjem neustreznih nagrad ravno nasproten, kot smo si zamislili. Dejstvo namreč je, da so tudi naši zaposleni »samo« naši kupci. In tako kot v prodaji, je tudi pri motiviranju zaposlenih modro upoštevati klasične prodajne tehnike. Kaj kupcu nuditi, da nas bo le-ta slišal in tudi uslišal. V času recesije, v času drugačnega načina dela, je uvajanje nefinančnega nagrajevanja velikokrat edina, pa tudi najučinkovitejša metoda višanja produktivnosti zaposlenih.

Če vas zanima, kako zbuditi velikana v vaših zaposlenih, ki bo znal in upal pokazati, kaj vse zmore, in kako ga nato nagrajevati, vas vabimo na delavnico, kjer boste izvedeli prav to. Poleg metod nedenarnega nagrajevanja, se boste seznanili z kompetencami 21. stoletja in se spoznali z osebnostnimi lastnostmi, ki jih je prav tako potrebno upoštevati pri nagrajevanju.


Kaj boste spoznali na delavnici:

 • Metode nedenarnega nagrajevanja
 • Kdo naj bo nagrade deležen, na koliko časa?
 • Upoštevanje osebnostnih lastnosti in interesov pri predlaganju nedenarnih nagrad
 • Pomen komunikacije pri nedenarnem nagrajevanju
 • Ali so nagrade različne glede na delovno mesto, ki ga opravljamo?
 • Kdo je odgovoren za spremljanje delovčeve uspešnosti?
 • Upoštevanje kulture organizacije pri določanju nedenarnih nagrad
 • Pomen obojestranskega nagrajevanja (vodja ↔zaposleni)
 • Predstavitev konkretnih predlogov nefinančnega nagrajevanja
 • Kje so razlogi, da velikokrat motiviranje v obliki nagrajevanja doseže prav nasprotni učinek od željenega?
 • Kaj spodbuja k delu mlajšega in kaj starejšega zaposlenega?
 • Kaj spodbuja zaposlene na manj zahtevnih, in kaj tiste na bolj zahtevnih delovnih mestih?
 • 5 faz vpeljevanja nagrajevanja
 • Kobra efekt in zakaj se ga je potrebno bati
 • Kateri zaposleni so motivirani, vendar na žalost neproduktivno motivirani
 • Kako izvesti evalvacijo/ocenjevanje učinkov nagrajevanja
 • • Izvedba testa osebnosti in Gallupovega testa zavzetosti
 • Izvedba testa osebnosti in Gallupovega testa zavzetosti

Kaj se boste naučili:

 • Uporabljati sisteme osvoboditve potencialov v posameznem zaposlenem
 • Odkrivati katere spodbude so boljše za posameznika, notranje ali zunanje
 • Pravilno uporabljati ustrezne načine spodbujanja zaposlenih, da bodo delo opravili zavzeto, samoiniciativno
 • Uporabljati različne sisteme motiviranja
 • Razlikovati med tistimi zaposlenimi, ki cenijo kvaliteto in med tistimi, ki cenijo kvantiteto in to uporabiti pri definiranju spodbud oz. nagrad


Izvedeli boste tudi:

 • Katere stroške dela (ne plač) lahko zmanjšate s pomočjo kadrovskega kontrolinga in prihranek namenite nagrajevanju zaposlenih
 • Kdaj je kritična prostovoljna bolniška odsotnost in kako jo zmanjšati, ker je bolniška odsotnost vezana na previsoke stroške dela
 • Katera so prednostna področja razvoja Slovenije in EU, od 2020 do 2027, kjer bodo na voljo tudi razne finančne spodbude za podjetja in organizacije


Delavnica je namenjena:

vodilnim in vodjem; kadrovski službi; zaposlenim, ki nadomeščajo vodje oz tistim, ki se pripravljajo na sprejem vodstvenih in vodilnih funkcij. Namenjena tudi funkcijskim vodjem, tistim, ki ne vodijo ljudi, temveč delovni proces.


Predavateljica:

Nives Fortunat Šircelj,univ. dipl. psih, NLP praktik, NLP mojster, Zavod ZAPOSLISE

V času študija psihologije se je usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Prav smer študija jo je »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška). V vlogi delodajalca je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov. Bila je predsednica komisije za izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter pri Združenju za trgovinsko dejavnost. Je član Društva za kadrovsko dejavnost in Združenja nadzornikov Slovenije. Bila je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali s pomočjo EU sredstev in to področje zelo dobro pozna tudi danes. Zadnjih pet let je bila zaposlena na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije na programih usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, kompetenčnih centrov, vseživljenjske karierne orientacije. Piše, svetuje in predava iz področja razvoja kadrov, delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnih načinov vodenja, nagrajevanja in motiviranja, tudi kako pridobivati EU sredstva.


Reference predavateljice:

Agencija POTI, Verlah Dashöfer, GZS, Spirit, Javni Zavod Cene Štupar, Ljudska univerza Kranj, LU Koper, LU Ajdovščina, LU Žalec, LU Velenje; FUDŠ Nova Gorica, Mednarodna pravna fakulteta NG; Ministrstvo za zdravje/ZD inšpektorat; Ministrstvo za javno upravo/Upravna akademija; Raiffeisen Informatic, Talum Kidričevo, Salus, Telekom Slovenije, Sparkasse, Trgo ABC, Roltek, Policijska uprava Celje, Jub barve, BSH Nazarje, Unior, Gorenje, Zavod RS za varstvo narave, Kovinoplastika Lož, Niko Železniki, Stroka Produkt, Petrol, Krka NM, Birografika Bori, Sumida Slovenija, AMZS, Holding Slovenske elektrarne, Odelo Slovenija, Kapitalska družba, DRIA upravljanje investicij, Mapro, Cestel, Intermatik, Arhiv Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Tosama Domžale, Elektro Primorska, Elektro Ljubljana, Občina Škofja loka; Komunala Velenje, Mimaja, Elektroservis Internacional, Semenarna Ljubljana; Domovi upokojencev- Polzela, Ajdovščina, Vipava, Izola, Idrija; Telekom, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in veliko drugih


Investicija:

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 144,00 EUR EUR + 22% DDV za plačilo 175,68 eur na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 15. oktobra 2020 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 15. oktobra 2020. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.