Finance | 8.10. 2020

Napotitev delavcev na delo v tujino s poudarkom na spremembi direktive o napotenih delavcih

(Direktiva (EU) 2018/957)


V četrtek, 8.10.2020 od 9.00 do 14.00 ure v Murski Soboti.

Poleti 2018 je bila v Evropskem parlamentu sprejeta sprememba obstoječe direktive o napotenih delavcih (Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in sveta z dne 28. 6. 2018) o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev). Sprejete spremembe naj bi države članice EGP v svojo zakonodajo implementirale najkasneje do 30. 7. 2020. In kaj to pomeni za slovenske delodajalce, ki napotujejo svoje delavce na delo v tujino?

Spremembe direktive prinašajo prenovljena pravila glede zagotavljanja nekaterih minimalnih delovno pravnih pravic države gostiteljice, na katere bodo morali biti pozorni slovenski delodajalci, ki delavce napotujejo na delo v tujino. V okviru tega seminarja bodo predstavljene spremembe omenjene direktive, ne bodo pa predstavljene zakonodaje tujih držav.

Poleg delovno pravnega vidika napotovanja delavcev na delo v tujino bomo ponovili tudi pravila vezana na obvezna socialna zavarovanja ter obračunavanja akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Za prijave do 18.9.2020 obračunamo 10% popust!

PROGRAM:

1. Delovno pravo:
- razlika direktiva / uredba
- splošno o Direktivi 96/71/ES
- sprememba Direktive 96/71/ES (Direktiva (EU) 2018/957)
- pravila ZDR-1 in napotovanje delavcev na delo v tujino


2. Obvezna socialna zavarovanja:
- Uredbi EU (883/2004 in 987/2009)
- ZČmIS
- pridobitev potrdila A1 v Sloveniji

3. Davki in obračun plače:
- obračun akontacije dohodnine v Sloveniji
- posebna davčna osnova
- uporaba konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
- povračila stroškov
- prikaz obračuna plače in REK obrazca


PREDAVATELJICA

Irena Kamenščakje kot davčna in pravna svetovalka zaposlena v družbi BDO Svetovanje d.o.o. Je priznana predavateljica, avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012. Irena ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja, izvaja predavanja na temo davkov in delovnega prava. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi.


INVESTICIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 175,00 EUR + 22% DDV za plačilo 213,50 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 1. oktobra 2020 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 1. oktobra 2020. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

Za vse prijave do 18.9.2020 obračunamo 10% popust in kotizacije znaša 157,50 EUR + ddv, za plačilo 191,54 EUR.