Finance | 5.11. 2020

Priprava izkaza denarnega toka, ki bo prepričal banke

V četrtek, 5.11. od 9.00 do 12.30 ure v Murski Soboti (ulica Arhitekta Novaka 9)


Podjetje ima lahko dobiček, a je njegov obstoj kljub temu ogrožen. Stanje denarja na transakcijskem računu je lahko eden glavnih »izdajalcev« kreativnega računovodje. Dobiček se lahko tudi umetno ustvari, sredstva se lahko prevrednotijo, zaloge napihnejo, terjatve ne odpisujejo... Računovodski izkazi se lahko priredijo celo za nazaj. Stanje denarja pa je, kakršno je. Tu ni prostora za prirejanje. Na drugi strani tudi podjetja z dobički velikokrat niso zanimiva za financerje. Kaj je denarni tok in kako ga načrtovati, da bomo v prvi vrsti preživeli in pa tudi zadovoljili financerje.


Vas zanima tudi, kako vaše podjetje vidijo financerji. Kateri so tisti kazalniki, ki jih zanimajo in kakšni morajo biti, da imate v njihovih očeh dobro boniteto.

Udeleženci boste prejeli praktične napotke glede izdelave izkaza denarnih tokov in na konkretnih primerih naredili primer obračuna. Izdelali bomo tudi načrt denarnih tokov za prihodnja obdobja. Hkrati boste bolje razumeli posamezne postavke izkaza in znali prebrati izkaz denarnih tokov drugih podjetij. S pridobljenimi znanji boste udeleženci lažje pripravili tudi načrtovan izkaz denarnih tokov.


PROGRAM:

1. DEL - IZKAZ DENARNIH TOKOV

  1. Kaj je izkaz denarnih tokov in kaj nam pove?
  2. Sestavljanje izkaza denarnih tokov

  • denarni tok pri poslovanju
  • denarni tok pri investiranju
  • denarni tok pri financiranju

  1. kazalniki, pomembni za boniteto podjetja z vidika financerjev

2. DEL - prikaz izdelave načrta denarnih tokov za prihodnja obdobja

  • Praktični prikaz priprave izkaza denarnih tokov
  • Praktični prikaz izdelave načrta denarnih tokov za prihodnja obdobja

Poudarek bo na praktičnih primerih in praktičnem izračunu izkaza denarnih tokov.


KOMU JE NAMENJENO IZOBRAŽEVANJE:

Izobraževanje je namenjeno: podjetnikom, računovodjem, poslovodnim delavcem, lastnikom in vsem ostalim, ki pri svojem delu potrebujejo izračun denarnega toka.

Na delavnici boste pridobili praktična znanja za izračun in spremljanje denarnega toka. Osredotočili se bomo na izračun denarnega toka po posredni metodi. S pridobljenimi znanjem boste lažje pripravili načrtovani izkaz denarnih tokov.


PREDAVATELJICA:

Marija Tomc Muc je preizkušena računovodkinja in davčnica, direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o., predsednica Odbora za računovodstvo pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ter članica Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov.

Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in računovodstva, poleg tega pa je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na številnih seminarjih in delavnicah.


INVESTICIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 144 EUR + 22% DDV za plačilo 175,68 eur na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 29. oktobra 2020 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 29. oktobra 2020. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.