Kadrovske vsebine | 29.9. 2020

Kadrovski maraton

V torek, 29.9.2020 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti.

Zakonodajne novosti, pogosta pravna tveganja delodajalcev zaradi nezakonitih kadrovskih postopkov, pomanjkljivih dokumentov v personalnih mapah, neurejenih kadrovskih evidenc in tveganj pri pretvorbi klasičnega arhiva v digitalni arhiv.


Usvojite ali ponovite obveznosti preko primerov in praktičnih napotkov.

Za prijave do 17.9.2020 obračunamo 10% popust.


Če na delovnopravnem področju dosledno upoštevamo kadrovski minimum zakonodaje, to še ne pomeni, da je delodajalec varen v primeru obiska delovnega inšpektorata in v primeru uveljavljanja sodnega varstva delavcev na delovnem sodišču.

V primeru, da inšpektor najde nepravilnost, vas v najboljšem primeru čaka veliko dela in vloženega časa ter denarja za popravila napak, v najslabšem primeru pa še globa in v nekaterih primerih tudi kazenska ovadba.

V kolikor ste koristili ugodnosti po interventnih zakonih (zaradi COVID epidemije), je ključnega pomena, da imate v ozadju dokumentirane vse kadrovske postopke, ki so bili predmet pridobitve ugodnosti s strani države.

Še več, na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonsko predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. Delovnopravne temelje gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence, delovnopravni akti in personalne mape. Za zakonodajno skladno delo je nujno, da imate kadrovsko dokumentacijo urejeno pregledno, smiselno, hkrati pa ustrezno zaščiteno pred nepooblaščenimi vpogledi in zlorabami. Večino dokumentacije morate hraniti trajno, zaradi novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) pa tudi pod strožjimi pogoji.

Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika GDPR in ZVOP-1. Roki hrambe kadrovskih dokumentov so izjemno pomembni pri pretvorbi dokumentov v digitalni arhiv, kjer trajno hranimo le listine, predpisane s strani delovnopravne zakonodaje.


PROGRAM:

1. MODUL

Predvidene novosti

• na področju vodenja Evidenc o izrabi delovnega časa
• na področju varnosti iz zdravja pri delu - ocene tveganja

2. MODUL

Kako se izogniti najpogostejšim napakam v postopkih zaposlitve delavcev:

 • Kako pravilno dokumentirati postopek zaposlitve delavca?
 • Katero zakonodajo upoštevati ob zaposlitvi delavca?
 • Katere dokumente v postopku zaposlitve shranimo v personalno mapo in za koliko časa?
Katere dokumente in za koliko časa jih arhiviramo v personalnih mapah:
 • Katere kadrovske dokumente smo skladno s GDPR in ZVOP-1 dolžni trajno uničiti?
 • Koliko časa lahko hranimo posamezne dokumente, ki jih ustvarimo v postopku zaposlitve delavca in dokumente, ki nastanejo v času delovnega razmerja?
 • Kateri kadrovski dokumenti v personalni mapi imajo zakonsko podlago za obdelavo in arhiviranje in za katere podatke potrebujemo privolitev sodelavca?
 • Katere listine v personalni mapi so trajne listine in katere listine lahko uničimo?
 • Zakaj so neustrezno vodene kadrovske evidence še vedno zelo pogosto sankcionirane s strani delovnega inšpektorata?
Katere evidence je delodajalec dolžan voditi in kaj nam narekuje zakon z vidika hrambe obveznih evidenc

 • Katere so najpogostejše sankcije delovnega inšpektorata pri vodenju kadrovskih evidenc
 • Kako zakonito vzpostaviti kadrovske evidence
 • Skladnost »Covid dokumentacije« s kadrovskimi evidencami

3. MODUL

Kako vzpostaviti varne delovnopravne temelje v podjetju:

 • V katerih primerih je pogodba za določen čas nezakonita.
 • Kaj moramo vedeti o prekarnih oblikah dela (krajši delovni čas, pogodba za določen čas, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, opravljanje dela preko s.p., volantersko pripravništvo in študentsko delo)
 • Kaj moram vedeti in upoštevati pri delu upokojencev preko Pogodbe za začasno in občasno delo upokojencev
 • Kako zakonito urediti podlage za brezplačno delo družinskih članov in kje so največja tveganja.
 • Kateri so obvezni in kateri priporočljivi interni akti (vsebina, postopek sprejemanja...)
 • Kdaj je smiselno uvesti neenakomerni delovni čas ter kako zakonito opredeliti viške ur in nadurno delo.

Izzivi digitalne transformacije v kadrovski službi:

 • Kako zakonito vzpostaviti digitalni arhiv personalnih map s trajno veljavnostjo?
 • Katere so najpogostejše napake digitalnega arhiviranja personalnih map?
 • Pod katerimi pogoji so dokumenti personalne mape v procesu digitalne transformacije enakovredni originali?
 • Kako se lotiti postopka vzpostavitve digitalnega arhiva personalnih map, ki bo razbremenil dokumentarni arhiv?
 • V katerih primerih digitalne pretvorbe personalnih map lahko uničimo klasične personalne mape bivših sodelavcev?


CILJI IZOBRAŽEVANJA:

 • Koliko sem seznanjen z vsemi zakonodajnimi sprememba in jim vem vpeljati v obstoječo korespodenco/postopke dela?
 • Katero širino znanj potrebujem za učinkovito in varno kadrovsko delo?
 • Kako pravilno voditi proces zaposlitve delavca?
 • Kako vzpostaviti, voditi in arhivirati personalne mape?
 • Kako vzpostaviti kadrovske evidence v podjetju? Kako jih po zakonu voditi in arhivirati?
 • Kako zadostiti strogim zahtevam varstva osebnih podatkov na delovno pravnem področju?
 • Kdaj in kako se lotiti vzpostavitve digitalnega arhiva personalnih map?


KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO:

Kadrovikom, poslovnim sekretarjem, računovodskim delavcem, direktorjem in vsem ostalim ki izvajajo kadrovske postopke


PREDAVATELJICA:

Andreja Samec Koderman je specializirana za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov v podjetju ter v uvajanju fleksibilne sistemizacije, kompetenčnih modelov in sodobnih pristopov razvoja kadrov.

Andreja S. Koderman je direktorica Kadrovske asistence ter strokovnjakinja za vzpostavljanje in razvoj HRM-ja. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.

Svetuje na področju razvoja kadrovske funkcije v podjetjih in upravljanja s človeškimi viri, delovno pravne zakonodaje, selekcije kadrov, profiliranja zaposlenih ter razvoja in vpeljevanja motivacijskega sistema nagrajevanja

Februarja 2015 je v indijskem Mumbaju na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov kot prva Slovenka prejela eno najprestižnejših nagrad za področje vodenje in razvijanja talentov (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo.


INVESTICIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 169,00 EUR + 22% DDV za plačilo 206,18 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo semininarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 22. septembra 2020 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.

Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 22. septembra 2020. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.

Za vse prijave do 17.9.2020 obračunamo 10% popust in kotizacija znaša 152,10 EUR + ddv.