Kadrovske vsebine | 25.10. 2022

Kako do zakonitih evidenc delovnega časa?

25.10.2022 od 10.00 do 14.30 ure, preko spletne platforme Zoom

Na 4-urni delavnici spoznajte vse obveznosti in izzive vodenja evidenc o izrabi delovnega časa in se tako izognite globam inšpektorata zaradi nezakonitih evidenc delovnega časa.

Spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti predvidevajo koreniti poseg v sam način evidentiranja prisotnosti. Pomembno je, da v organizaciji pravočasno vzpostavite strategijo vodenja prisotnosti v zakonskih okvirjih.

Namreč, vse več delodajalcev se danes sooča s presežki ur delavcev. Ko delavec dela več, kot je njegova pogodbena obveznost, je v evidenci delovnega časa potrebno voditi tudi presežke ur, ki so lahko v obliki nadurnega dela ali viškov ur. Kako bomo ravnali s temi presežki ur, je odvisno od vzpostavljenih pravil delovnega časa pri delodajalcu, katerim pa organizacije namenjajo premalo pozornosti.

Prijavam do 10.10.2022 obračunamo 10% popust


PROGRAM:

• Zakonski okvirji opredelitve delovnega časa

• Prednosti internega akta o delovnem času v organizaciji

• Razlika med efektivnim delovnim časom in delovnim časom delavca

• Kdaj govorimo o fleksibilnem delovnem času, katere so njegove prednosti

• Razlika med delovnim časom in poslovnim časom

• Kaj moram vedeti o enakomerni razporeditvi delovnega časa

• Kdaj je smiselno uvesti neenakomerno razporeditev delovnega časa

• V katerih primerih je začasna razporeditev delovnega časa smiselna

• Najpogostejše napake delodajalcev pri opredelitvi razporeditve delovnega časa

• Obveznosti in izzivi vodenja evidence o izrabi delovnega časa

• Čas priprave na delo - ali sodi v delovni čas?

• Pogoste napake pri vodenju delovnega časa delavcev

• Do zakonitih evidenc delovnega časa s vzpostavitvijo temeljev delovnega časa

o Opredelitev ključnih pravil na področju delovnega časa

o Ustrezno programirana registrirna ura

o Zakonito planiranje delovnega časa in odgovornosti vodij

o Odgovornost spremljanja delovnega časa sodelavcev

o Razporejanje delovnega časa

o Koriščenje viškov ur

• Nadurno delo in dokazila o odreditvi nadurnega dela

• Kako obravnavati ure, ko nadurno delo ni bilo odrejeno?

• Možnosti vzpostavitve delovnega časa pri delu od doma

• Vodenje evidenc prisotnosti pri delu od doma in možni načini poročanja delodajalcu


KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO:

Kadrovikom, poslovnim sekretarjem, vodjem, direktorjem manjših in srednjih podjetij.

Vsem tistim, ki imajo izzive na področju planiranja delovnega časa in vodenja zakonitih evidenc.


IZVAJALKA:

Andreja Samec Koderman, Andreja deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih. Več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti.

Na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov je leta 2015 in 2017 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je prejela eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado za Vodenje in razvoj talentov je prevzela leta 2015 in leta 2017 na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov v Mumbaju.


INVESTICIJA:

Investicija znaša 170,00 EUR + 22% DDV za plačilo 207,40 eur na udeleženca. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 18. oktobra 2021 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 18. oktobra 2022. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.