Marketing in prodaja | 5.11. 2021

ODLIČEN POGAJALEC (Praktično-izkustvena delavnica)

Namen delavnice je osvojiti pogajalske veščine in taktike v prodajnih in nabavnih pogajanjih ter učinkovito reševanje zahtevnih situacij s kupci/dobavitelji. Na delavnici bodo sodelovali tako posamezniki iz področja nabave in prodaje, kar bo zelo koristno iz vidika izmenjave izkušenj, različnih pogledov in uporabe najbolj pogostih prijemov..


ODLIČEN POGAJALEC 

(Praktično-izkustvena delavnica)

5. 11. 2021 od 9.00 do 16.00 

(predavalnica First, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota)


PROGRAM:

1.Osebna ocena pogajalskih sposobnosti– izdelajte osebni točkovnik TOP 10 pogajalskih veščin in identificirajte tista področja, kjer želite narediti korak naprej → samoanaliza uspeha.

2. 8 ključnih faktorjev, ki odločilno vplivajo na uspešna pogajanja(priprava, prvi vtis/otvoritev, spraševanje, aktivno disciplinirano poslušanje, govorica telesa, reševanje konfliktnih situacij in ugovorov, prepoznavanje in uporaba pogajalskih taktih, situacijska prilagodljivost in samozavest) in uporaba enostavnega principa logike.

3. Moč mentalne priprave za učinkovito pripravo na pogajanja.

4. 7 vrhunskih taktik vrhunski športnikov, ki jih lahko takoj prenesemo v delovno okolje.

5. Partnerska matrika /pozicija moči – kakšna je vaša vrednost v očeh kupca/dobavitelja → na podlagi tega boste ocenili izhodiščno pogajalsko pozicijo, ki vam bo pomagala izbrati pravi pogajalski

pristop.

6. Učinkovita priprava akcijskega plana za naslednja pogajanja → izdelajte pogajalski planer in se temeljito pripravite na vaša naslednja pogajanja z dobaviteljem ali kupcem (udeleženci delajo na lastnem primeru iz poslovne prakse, pripravijo analizo stanja pričakovane pogajalske situacije in 4 pogajalske opcije → najboljša, ciljna, izhodna in alternativna.

7. Največje in najbolj uporabne skrivnosti neverbalne komunikacije v pogajanjih (obrazna mimika, gestikulacija, neverbalni nakupni signali,…)

8.Praktična delavnica: Prepoznavanje in prilagajanje pogajalskega stila na podlagi vedenjskih stilov kupcev/dobaviteljev.

✓ Kakšne vedenjske stile poznamo in kako jih prepoznamo?

✓ Kako lahko prilagodim komunikacijo kupcu/dobavitelju in ji »zlezem pod kožo«?

✓ Konkretne usmeritve in nasveti, da boste dosegli vaš cilj v pogajanjih.

9.Mini test pogajalskih situacij (igra vlog v parih, kjer udeleženci delajo

na različnih scenarijih in iščejo najbolj optimalno rešitev

10.TOP priporočila za pogajalce (konkretne usmeritve, priporočila in

preizkušene pogajalske prakse).


REZULTAT IZOBRAŽEVANJA:

• usvojiti in izboljšati pogajalske veščine in obrambne taktike, kar povečuje poslovni izplen in izboljšuje komunikacijo s kupci in dobavitelji,

• povečati kvaliteto izvedbe zahtevnih situacij, kar prinaša večje zadovoljstvo vpletenih,

• osvojiti aktivni pristop v pogajanjih in sposobnost prilagajanja v različnih situacijah.


ZA UDELEŽENCE BO DODATNO POSKRBLJENO Z:

• delovnimi materiali in gradivi,

• praktičnimi primeri in zanimivimi vajami (individualne in v parih),

• motivacijskimi kontakti s trenerjem preko e-maila in s telefonskim pogovorom,

• 20 TOP priporočili za najboljše pogajalce,

• slikovno-tekstovnim poročilom po zaključenem izobraževanju.


TRENER:

Bojan Krajnc ima več kot 20 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodajnih ekip. Aktivno sodeluje v različnih projektih s področij prodaje, strateškega načrtovanja, vodenja in mentoriranja/coachinga. V času aktivnega vodenja v uspešnih slovenskih podjetjih mu je uspelo z ekipnim delom pridobiti prestižna mednarodna priznanja tujih partnerjev za posebne dosežke srednje velikih in malih podjetij ter nominacijo na svetovni ravni za regijskega partnerja leta na področju poslovnih rešitev.

Je višji predavatelj in nosilec na Doba fakulteti in Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodajno-nabavna veriga, prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo več kot 12 let aktivno sodeluje, organizira in izvaja različne oblike E-izobražavanj pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga. V tem času pa je bil že dvakrat izbran kot NAJ ONLINE MENTOR v študiju na daljavo na Dobi Fakulteta v Sloveniji in na Hrvaškem in na Dobi EPIS. Na Ekonomski-poslovni fakulteti Maribor predava s področja uvajanja CRM poslovnih rešitev v podjetjih kot gostujoči strokovnjak, na dodiplomski in podiplomski študijski usmerivi e-poslovanje. Kot prodajni trener in poslovni svetovalec sodeluje z mnogimi uspešnimi podjetji v Sloveniji in tujini, kot so Addiko Bank, Sberbank, Zavarovalnica Sava, Grawe, Generali, ZZZS, Cetis, Mikro+Polo, Impol Group, Roto, Siliko, Messer, Tuš, Sanolabor, Meusburger, PS, Schindler, Kolektor Etra, Sico, Lek Veterina, ...

Je človek prakse in praktičnih orodij, ki jih v praksi tudi vsakodnevno uporablja, dopolnjuje in razvija.


Bojanova specialnost:

• prodajne in voditeljske veščine in orodja,

• verbalna in neverbalna komunikacija,

• optimizacija prodajnih procesov,

• CRM (Customer Relationship Management),

• tehnike branje z obraza (t.i. Face Reading) za uporabo v prodaji in medsebojni komunikaciji,

• učinkovita pogajanja in

• priprava na fenomenalni sejemski nastop


KOTIZACIJA:

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 158,00 EUR + 22% DDVza plačilo 192,576 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 29. oktobra 2021na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca, odjave pa pisno na elektronski naslov info@pira.si, najkasneje do 29. septembra 2021. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na delavnici ni mogoča.