Kadrovske vsebine | 15.10. 2021

KAKO DO FLEKSIBILNE SISTEMATIZACIJE DELOVNIH MEST? (webinar)

Vse več delodajalcev se zaveda, da so naloge v opisu delovnih mest ključnega pomena. Pa ne zgolj zato, da je delavec seznanjen s področjem dela, ampak opis jasno definira odgovornosti na delovnem mestu, opredeljuje pričakovanja z vidika kompetenc zaposlenih ter pogojev za nastop, oziroma opravljanje dela. Dobro sistemizacija delodajalcu omogoča zadostno fleksibilnost medsebojnega nadomeščanja z namenom nemotenega in zakonitega izvajanja delovnih procesov.


V petek 15.10. 2021 od 9.00 do 10.30 preko spletne platforme Zoom.

 

Na webinarju vam bomo podali usmeritve:

• Zakaj je sistemizacija pomembna in v katerih primerih tudi obvezna

• Tveganja in nevarnosti neupoštevanja pravil sistemizacije ali nesprejema le te, ko je ta obvezna

• Kako se lotiti izdelave nove sistemizacije

• Zakaj je analiza obstoječih procesov ključnega pomena

• Ali je smiselno pred sprejemom sistemizacije optimizirati proces

• Tehnološki napredek in njegov vpliv na sistemizacijo delovnih mest

• Analiza in strateška usmeritev kot temelj nove zasnove

• Kako doseči zadostno fleksibilnost v opisih delovnih mest

• Kdaj je smiselno izbrati sistemizacijo po vrsti dela in kdaj po delovnih mestih

• Ključne vsebine opisov delovnih mest

• Kako si poenostaviti opise, da bodo kratki, jedrnati, pa vendar vsebinsko dovolj široki

• Sistemizacija kot temeljni akt v delovnopravnih sporih

• Pomen sistemizacije pri postavitvi kompetenčnih modelov

• Zakaj je sistemizacija ključna pri izgradnji sistema nagrajevanja

• Sistemizacija kot temelj učinkovitega vodenja

• Primeri iz prakse


Čas trajanja: 2 šolski uri


Komu je webinar namenjen: Kadrovikom in osebam ki pokrivajo kadrovske naloge, direktorjem, vodjem.


PREDAVATELJICA:

Andreja Samec Koderman je specializirana za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov v podjetju ter v uvajanju fleksibilne sistemizacije, kompetenčnih modelov in sodobnih pristopov razvoja kadrov.

Andreja S. Koderman je direktorica Kadrovske asistence ter strokovnjakinja za vzpostavljanje in razvoj HRM-ja. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.

Svetuje na področju razvoja kadrovske funkcije v podjetjih in upravljanja s človeškimi viri, delovno pravne zakonodaje, selekcije kadrov, profiliranja zaposlenih ter razvoja in vpeljevanja motivacijskega sistema nagrajevanja

Februarja 2015 je v indijskem Mumbaju na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov kot prva Slovenka prejela eno najprestižnejših nagrad za področje vodenje in razvijanja talentov (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo.


Investicija znaša 108 EUR + DDV, za plačilo 131,76 EUR na udeleženca. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 8. oktobra 2021 na transakcijski račun Agencija PIRA, ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI 0234 0026 1840 922 (v sklic navedite svojo davčno številko). Račun boste prejeli po zaključku webinarja. Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca, odjave pa pisno na elektronski naslov info@pira.si, najkasneje do 8. oktobra 2021. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo odjava od udeležbe na webinarju ni mogoča.