Razpisi | 4.4. 2021

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (v nadaljevanju: SE OVE).


UPRAVIČENCI: Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.


UPRAVIČENI STROŠKI:  

- nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

- nakup in vgradnja hranilnika energije,

- pripadajoča električna inštalacija in oprema,

- priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

- strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.


VIŠINA SOFINANCIRANJA:  S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.


Več o razpisu preverite na povezavi TUKAJ 

Za pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije nas kontaktirajte na 02 521 40 56 ali na simona.fercak@pira.si