IZOBRAŽEVANJA IN SEMINARJI

Zakaj Pomurje potrebuje agencijo, kjer se je možno izobraževati?
Ljudje se celo življenje učimo. Večino znanja pridobimo sicer v okviru izkušenj, ampak izkušnje zahtevajo veliko časa in storjenih napak. Trendi gredo v smeri, da vse usvojimo hitro, obenem pa, da smo kot posamezniki boljši na čim več različnih področjih. Ključno pri izobraževanju in napredku je, da smo v vseh fazah osebnega razvoja na svojem strokovnem področju suvereni in kompetentni. Z udeležbo na različnih izobraževalnih dogodkih svoje pridobivanje znanja hitreje poglobimo in utrdimo.
Kakšne vrste izobraževanja izvajate?
Izvajamo tako strokovna izobraževanja iz različnih področij kot so računovodstvo, finance, pravo, spremembe zakonodaje itd., kakor tudi izobraževanja ter usposabljanja s področja mehkih veščin. Vsa izobraževanja se izvajajo tako lahko razpisno, kjer se izobraževanj udeležijo predstavniki različnih podjetij, kakor tudi interno v podjetjih.
Kako izobraževanja potekajo?

Naša izobraževanja in tečaji jezika potekajo v manjših skupinah in po vnaprej predvidenem in določenem programu, ki je za vsako izobraževanje različen – specifičen. Podjetje ali posameznik svoje zaposlene najprej prijavi na izobraževanje, poravna kotizacijo za udeležbo ter se udeleži izobraževanja.

Naše delo pa se šele sedaj prične.

Želimo si, da se udeleženci na izobraževanjih zmeraj počutijo dobro, tako si prizadevamo hkrati ustvariti tudi čim bolj sproščeno vzdušje. Naša izobraževanja so lahko tudi zelo dinamična, saj je cilj vsakega izobraževanja, da udeleženec pridobi čim več informacij/znanj/veščin, ki jih potem lahko TAKOJ uporabi v praksi.

Ali nudite tudi izobraževanja po meri?
Vsa razpisana izobraževanja se lahko izvedejo tudi interno v podjetju. Seveda razpisne vsebine za podjetje ustrezno z izvajalcem usposabljanja prilagodimo, da čim bolj ustrezajo delovnim procesom, nalogam, timu in zadolžitvam v dotičnem podjetju. Slednje izvajamo tako, da se najprej dogovorimo za uvodni pogovor v podjetju, saj je šele tako lažje oblikovati vsebinske točke glede na potrebe.

RAZPISI

Kako potekajo prijave na različne razpise?
Vodstvo ali vodje kakšnega projekta v podjetju se oglasijo pri naših zaposlenih in večinoma že vnaprej predstavijo svoje investicije in/ali projekte. S podjetji pregledamo aktualne in predvidene razpise. Ko so razpisi znani, gremo z naročniki skozi razpis in razpisne pogoje, ter glede na točkovnike, oz. razpisne pogoje prediskutiramo, ali je prijava smiselna in kakšen je riziko ali njihove možnosti uspeha. Nato se skupaj z naročnikmom »posvetimo« številkam in vsebini. V kolikor podjetje potrebuje ureditev še spremljajoče dokumentacije, tudi to lahko uredimo. Po izvedbi posameznega projekta za podjetje pripravimo tudi zahtevek in poročanje.
Kakšne so vaše reference pri prijavi razpisne dokumentacije?
Pri pripravi razpisne dokumentacije smo zelo uspešni. Prednost naših prijav na razpise je, da pri prijavah sodelujejo tako strokovnjaki za razpise kot strokovnjaki za računovodstvo. Tako pokrijemo različne vidike in obe področji, vsebino in finance – končen rezultat pa je lahko 100 % .

Kadrovske vsebine | 29. 9. 2020

Kadrovski maraton

V torek, 29.9.2020 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti.Zakonodajne novosti, pogosta pravna tveganja delodajalcev zaradi ... več

Finance | 8. 10. 2020

Napotitev delavcev na delo v tujino s poudarkom na spremembi direktive o napotenih delavcih

(Direktiva (EU) 2018/957)V četrtek, 8.10.2020 od 9.00 do 14.00 ure v Murski Soboti.Poleti 2018 je bila v Evropskem ... več

Finance | 13. 10. 2020

Vodenje v zahtevnih situacijah

Moč pozitivnega in empatičnega vodenja in kako motivirati sebe in ekipo, da ohranite ustvarjalno delovno klimo13.10.2020 od ... več

Kadrovske vsebine | 22. 10. 2020

(Ne)finančno nagrajevanja kot učinkovito motiviranje zaposlenih

V četrtek, 22.10. od 9.00 do 14.30 ure v Murski Soboti (Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska sobota).Kaj narediti, ko ... več

Finance | 5. 11. 2020

Priprava izkaza denarnega toka, ki bo prepričal banke

V četrtek, 5.11. od 9.00 do 12.30 ure v Murski Soboti (ulica Arhitekta Novaka 9)Podjetje ima lahko dobiček, a je njegov ... več

Osebna rast | 12. 11. 2020

HITI POČASI / Kako obvladati in si organizirati čas na delovnem mestu !

Ste v stresu in ves čas hitite? Imate občutek, da je vaše življenje iz dneva v dan bolj natrpano? Se sprašujete, kako ... več

Finance | 23. 11. 2020

Računovodenje proizvodnje dejavnosti

V ponedeljek, 23.11.2020 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti. Proizvodne organizacije morajo biti zelo previdne in pozorne, ... več

Marketing in prodaja | 26. 11. 2020

Vpliv COVIDA in digitalnih tehnologij na prodajo v medgeneracijski potrošnji

V četrtek, 26.11.2020 od 10.00 do 12.00 ure inv četrtek, 3.12.2020 od 10.00 do 12.00 ure.Izobraževanje bo potekalo on-line ... več